Ki és miért vegyen részt?

Arra törekszünk, hogy a 9-13 éves résztvevőink legyenek önállóbbak, kerüljenek közelebb a természethez, a természetközeli gazdálkodáshoz, éljék meg kézműves hagyományainkat, fejlesszék alkotó készségeiket, legendáinkat, mondáinkat a helyszíneken éljék át, tanuljanak a székely konyha alapjaiból.

Az ottalvós hétvégék és nyáron többnapos hét-közök alatt alkalom adódik a fiataloknak önmaguk gondját viselni, A tematikus tevékenységeken túl közös tábortüzek, főzések is segítik a szocializációt.

A tábor-füzér helyszínei
Korondhegyen, Isten tenyerén

A tematikus tábor-sorozatunknak Fenyőkút és Pálpataka szórt tanyavilága ad otthont, terepet és élményeket. Tevékenységeink jórészt az 1000 m magasan elterülő fennsíkon zajlanak, ahol az erdőfoltok, kaszálók és legelők évszázados mozaikja tölti ki a tájat, és szolgálja az azt fenntartó közösséget. A 7 tábor alatt érintjük még Szencsed nárciszmezejeit, Firtos várát, Likas-követ, Csiga-dombot, a parajdi Sószorost, tán még a csillagos végtelent is.

Bázisunk gyenge térerővel bíró erdőszéli vendégházakban lesz, zárt udvaron, és a főételeket Helyi Gasztronómiai Pont minősítést kiváltó gazdaságban fogyasztjuk.

A táboraink hadiszállása
szolid kényelem és biztonság, no meg tér, látvány, erdő, csend